Vaření piva v Bubnech

Vaření piva v Bubnech

Přesnou dobu založení pivovaru na dvorci ve starých Bubnech neznáme. Tento statek byl v polovině 17. století rekonstruován a barokně přestavěn po zanedbaném stavu z třicetileté války, kdy byl zpustošen Švédy. Nevíme, zda byl pivovar na statku založen při této rekonstrukci, či byl součástí statku už před ní. Prvním doloženým datem, kdy už se pivo v Bubnech vařilo, je rok 1649. Tento letopočet je vyražený na staré varní pánvi, která byla nalezena koncem 19. století.

Majitelé statku s pivovarem se často střídali. Až v polovině 19. století pozemky se statkem získala známá pražská rodina Richterů. Ta pivovar pronajala sládku Otakaru Kejřovi. Součástí pivovaru byl také hostinec. Otakar Kejř na čas výrobu v zastaralém pivovaru zastavil a pivo do zdejšího hostince dodával z vlastního pivovaru na Karlově náměstí. V průběhu 2. poloviny 19. století získal Bubenský pivovar na věhlasu a stal se místem rozvíjejícího se kulturního života. Hostinec byl rozšířen a po čase byly pro hosty k dispozici dva lokály a výčep. Roku 1875 přibyl velký sál, kde se pořádaly taneční zábavy a sídlilo zde Dělnické divadlo Prahy VII. V létě se pravidelně otevírala pivovarská zahrada, kde byl k dispozici například kuželník. Po Otakaru Kejřovi si roku 1892 pronajal pivovar jeho synovec – Václav Kejř. Majiteli zůstávala rodina Richterů, ale atmosféru a duši zdejšímu pivovaru dávala již po dvě generace rodina Kejřů. Proto se pro pivovar vžil název „U Kejřů“.

(Některé prameny užívají jméno pivovaru podle majitelů, tj.: „Richterův pivovar“. Pozor ale, nezaměnit s Richterovým pivovarem na Bulovce, který byl založen jako restaurační pivovar roku 2004. Spojitost s pivovarem v Bubnech není žádná.)

Kejřův pivovar 1902 Během let 1906-1909 probíhala v pivovaru velká rekonstrukce. Došlo k rozšíření varny na kapacitu 40 hl a byl zde zřízen parní pohon. K největšímu rozmachu pivovaru došlo ke konci c. a k. mocnářství. Roční výstav byl v té době 4 500 hl piva. Všechno pivo z Bubenského pivovaru se vždy vypilo v přilehlých lokálech. Díky dobrému pivu a pověsti přečkala výroba 1. světovou válku, ale vzhledem ke společenským změnám začala sláva pivovaru a zdejších zábav následně upadat. V roce 1926 byla výroba piva ukončena, když nejstarší syn Václava Kejře, František, uzavřel smlouvu s pivovarem Obora u Ostroměře, který začal do zdejších hospod bývalého pivovaru dodávat pivo. Roku 1928 převzal budovy stát a používal je jako skladiště, dílny a garáže. Definitivní tečku za dlouholetou existencí jedné z prvních a zároveň posledních původních staveb starých Buben učinila demolice v roce 1957, kdy pivovarské budovy i se zahradou ustoupily úpravě předmostí Hlávkova mostu.

V září 2007, přesně 50 let po demolici budov starého pivovaru, se v Bubnech opět začalo vařit pivo, a to v nově vzniklém domácím pivovaru Gabriel. Sídlo nového pivovaru se přestěhovalo trochu dále od Vltavy do ulice Dukelských hrdinů 41. Budova pivovaru Gabriel postavená v roce 1895 Janem Fähnrichem v současné době skýtá dostatečný prostor ke klidnému kvasinkovému bádání. Výstav našeho pivovaru je sice skromný, ale snažíme se to vynahradit originální chutí piva. Naším cílem je stát se pokračovateli tradice starého Bubenského pivovaru, a to nejen ve vaření piva. Kolem pivovaru U Kejřů se od poloviny 19. století do 1. světové války odehrávala velká část kulturního života širokého okolí. O zájmu rodiny Kejřů i Richterů o kulturu a věci veřejné svědčí například poskytnutí zkušebny a zároveň sálu Dělnickému divadlu, či v roce 1906 darování pozemků pro stavbu kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí Josefem Richterem (majitel statku v Bubnech včetně pivovaru).


Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2