Profese ve starém pivovaru

Profese ve starém pivovaru

Dnes Vám přinášíme několik zajímavostí o názvech různých profesí, které byly spjaty se středověkým pivovarem. Vaření a výrobu piva měl na starost stejně jako dnes sládek, neboli „pan starý“. Jako pomocník mu byl k dispozici „pan podstarší“ zvaný též často „sekyra“, který dohlížel na dodržování všech příkazů vrchního sládka. Další z pomocníků byli tovaryši, z nichž nejmladší se nazýval „chlapeček“, nebo pivovarští chasníci zvaní „slaďáci“. Rozemletí sladu ve mlýně zajišťoval „šrotýř“. Mezi pomocné síly patřily ženy „sudomylky“, které měly na starosti mytí sudů, a báby „kvasničkářky“, které prodávaly po domech přebytečné kvasnice. Ve sladovně, která byla někdy součástí přímo pivovaru, byli tzv. „hvozdi“, nebo jinak také „čoudi“, kteří ve sladovně topili a sušili slad. Dalšími pracovníky ve sladovnách byli „vidrovníci“, kteří vidrovali slad, tzn. přehazovali dřevěnou lopatou v nízkých vrstvách klíčící slad. Všichni pracovníci pivovaru dostávali jako součást mzdy tzv. „deputátní pivo“. Tento zvyk byl u nás zrušen až roku 1952 „dělnickou vládou“ jako přežitek. Některé pivovary se k tomuto zvyku opět vracejí.

Ještě snad zmínka, s jakými názvy se setkáme pro domácí sládky: domovarníci, vařpivové, pokoutvarci, nebo humnokvasníci.

V pivovaru si můžeme připadat jako v pohádce. Už výčet postav: pan starý, pan sekyra, tovaryš chlapeček, slaďáci, pokoutvarci, humnokvasníci, sudomylky, báby kvasničkářky, hvozdi, čoudi a vidrovníci. Vydejme se tedy do říše pohádek, tradice, příjemného nápoje a otevřme si své sváteční pivo.


Tomáš Gabriel
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2